Política de Privacitat

Política de Privacitat

Identificació de l'entitat responsable del tractament de dades personals:

URBANGARPE, SLU

Domicili Social: Cl Lasauca, 8-17.600 - Figueres (GIRONA)

CIF / NIF: B55320600

Telèfon: 972501462

e-Mail: info@canvilaveda.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Girona, tom 3202, foli 87, full GI-64.115

Número inscripció registre de Turisme de Catalunya: HUTG-035.140-04

Web: www.canvilaveda.com / www.vilaveda.com

normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s'ha establert d'acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i amb la normativa espanyola aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L'Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els termes continguts en aquest document de Política de Privacitat podran ser complementats per l'Avís Legal, la Política de Cookies i les Condicions Generals de Compra que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Delegat de Protecció de Dades

Les entitats responsables no tenen designat Delegat de Protecció de Dades.

Warning: _(): msgid passed too long in /usr/home/canvilaveda.com/web/politica-privacitat.php on line 85

CESSIÓ DE DADES

Si és el cas, les dades se cediran als òrgans de l'Administració pública de conformitat a la llei; als jutjats i tribunals de justícia que els requereixi; a bancs, estant aquesta cessió sempre vinculada a la gestió bancària derivada de la venda de productes i / o serveis.

No es preveuen transferències internacionals de les seves dades.

DRETS DE L'USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent Un. Té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són el telèfon 972501462 i el correu electrònic: info@canvilaveda.com. Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-lo.

CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, mitjançant completar el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella "Accepto el enviament de comunicacions electròniques ", Un. està atorgant el consentiment exprés per a que li enviem a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic informació sobre la nostra empresa.